Home > Faculty > Information Systems > WANG Qiang > Profile

Profile

Name:WANG Qiang
Tel No.: 82317840  
Email: wang6965@sina.com
Title: Associate Professor
personal homepage

————————————————

personal homepage:http://shi.buaa.edu.cn/wangqiang/en/index.htm