Home > Faculty > Behavior and Operation Management

Behavior and Operation Management

Professor

HUANG Haijun
ZHANG Ning
XU Zhe
TIAN Qiong
GUO Renyong
LIU Tianliang

Associate Professor

WU Hao
GAO Yuanyang
SONG Wenyan
XIE Yang
ZHANG Shaohui
LIU Peng
WU Chunlin
ZHANG Zan
WANG Chenlan

Lecturer

Li Mingquan
LI Xinwei