Home > Faculty > Management Science and Engineering

Management Science and Engineering

Professor

QIU Wanhua
WEI Fajie
ZHOU Hong
FANG Weiguo
JIA Guozhu
ZOU Zhihong
ZHAO Qiuhong
ZHANG Renqian
ZHOU Ronggang

Associate Professor

WANG Liwen
ZHENG Yun
WANG Yuling
DENG Xiuquan
YANG Min
SHAN Wei
WANG Hexin
LUO Kaiping
Chen Jingnan

Lecturer

LI Yashuai
CHEN Zhe
ZHANG Chu