Home > Faculty > Management Science and Engineering

Management Science and Engineering

Professor

QIU Wanhua
ZHOU Hong
FANG Weiguo
JIA Guozhu
ZOU Zhihong
ZHAO Qiuhong
ZHANG Renqian
ZHOU Ronggang
SHAN Wei

Associate Professor

WANG Liwen
ZHENG Yun
WANG Yuling
DENG Xiuquan
YANG Min
WANG Hexin
LUO Kaiping
CHEN Jingnan
LI Yashuai

Lecturer

CHEN Zhe
ZHANG Chu
Wang Tianyu