Home > Faculty > Management Science and Engineering

Management Science and Engineering

Professor

ZHOU Hong
FANG Weiguo
JIA Guozhu
ZHAO Qiuhong
ZHANG Renqian
ZHOU Ronggang
SHAN Wei
DENG Xiuquan

Associate Professor

WANG Liwen
ZHENG Yun
WANG Yuling
YANG Min
WANG Hexin
LUO Kaiping
LI Yashuai
Yan Yingchen

Lecturer

CHEN Zhe
ZHANG Chu
Wang Tianyu