Home > Faculty > Management Science and Engineering

Management Science and Engineering

Professor

QIU Wanhua
WEI Fajie
FANG Weiguo
JIA Guozhu
ZOU Zhihong
ZHAO Qiuhong
ZHANG Renqian
ZHOU Hong

Associate Professor

WANG Liwen
ZHENG Yun
WANG Yuling
DENG Xiuquan
YANG Min
ZHOU Ronggang
SHAN Wei
WANG Hexin
LUO Kaiping

Lecturer

LI Yashuai
CHEN Yefen